PDF A-Z:    0-9   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
 

LEGE PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA A PERSONALULUI ... - OAMMR GALATI


 
... Document/File: lege-privind-raspunderea-civila-a-personalului-oammr-galati.pdf, filesize: n/a. Filetype: pdf. Filename:
File source: docarchive.org


 
 

Related Files:

PROIECT LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DE SPECIALITATE ... - CES

PROIECT LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DE SPECIALITATE ... - CES

... 1. PROIECT. LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL INSTANţELOR JUDECăTOREŞTI ŞI AL PARCHETELOR DE PE LNGă ACESTEA. CAPITOLUL I. DISPOZIţII ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
LEGE 477/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL ...

LEGE 477/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL ...

... A LEGE-CADRU P SEAMA DE F Tă, CU MODIFIC AU EXPRES, PR LUI DIN CADRU N ACHIZIţIILE PU FORMITATE CU MENTUL ROMN. OLUL I UL DE APLICARE NIUL DE APLICAR. - (1) CODUL. ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
LEGE-CADRU 284/28.12.2010 PRIVIND SALARIZAREA UNITARA A ...

LEGE-CADRU 284/28.12.2010 PRIVIND SALARIZAREA UNITARA A ...

... LEGEA 284/2010- SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE - WWW.RAUFLORIN.RO - PAGE 1 OF 175 LEGE-CADRU 284/28.12.2010 PRIVIND SALARIZAREA UNITARA A ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-05
LEGE PRIVIND STATUTUL POLIţISTULUI CAPITOLUL I DISPOZIţII

LEGE PRIVIND STATUTUL POLIţISTULUI CAPITOLUL I DISPOZIţII

... PAGINA 1 DIN 34 LEGE PRIVIND STATUTUL POLIISTULUI CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE DOMENIUL DE REGLEMENTARE ART. 1. (1) PREZENTA LEGE REGLEMENTEAZ REGIMUL ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-06-11
LEGE PRIVIND ASOCIATIILE DE PROPRIETARI - BLOMI

LEGE PRIVIND ASOCIATIILE DE PROPRIETARI - BLOMI

... 1 LEGE PRIVIND ASOCIATIILE DE PROPRIETARI PUBLICAT LA: 8 AUGUST 2007 LEGE NR. 230/2007 DIN 06/07/2007, PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 490 DIN 23/07/2007 ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
L E G E C A D R U PRIVIND SALARIZAREA UNITAR A PERSONALULUI

L E G E C A D R U PRIVIND SALARIZAREA UNITAR A PERSONALULUI

... 1 L E G E C A D R U PRIVIND SALARIZAREA UNITAR A PERSONALULUI PLTIT DIN FONDURI PUBLICE PARLAMENTUL ROMNIEI ADOPT PREZENTA LEGE. PARTEA I ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

... 1 ANEX LA ORDINUL MINISTRULUI EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI NR. 6239/14.11.2012 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
LEGEA NR. 32/1994, LEGE PRIVIND SPONSORIZAREA, MODIFICATA ...

LEGEA NR. 32/1994, LEGE PRIVIND SPONSORIZAREA, MODIFICATA ...

... LEGEA NR. 32/1994, LEGE PRIVIND SPONSORIZAREA, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN: ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/1998, LEGEA NR. 204/2001 SI LEGEA NR. 394/2006 ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-31
PRIVIND FORMAREA CONTINU A PERSONALULUI DIN ÎNV ăţă ...

PRIVIND FORMAREA CONTINU A PERSONALULUI DIN ÎNV ăţă ...

... M E T O D O L O G I A PRIVIND FORMAREA CONTINU A PERSONALULUI DIN ÎNV MâNTUL PREUNIVERSITAR APROBAT PRIN OMECTS NR. 5561/31 OCT. 2011 ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-06-17
LEGE NR. 31 DIN 16 NOIEMBRIE 1990 *** REPUBLICATă PRIVIND ...

LEGE NR. 31 DIN 16 NOIEMBRIE 1990 *** REPUBLICATă PRIVIND ...

... 1 LEGE NR. 31 DIN 16 NOIEMBRIE 1990 * REPUBLICAT PRIVIND SOCIETILE COMERCIALE, CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE TEXT ACTUALIZAT ÎN BAZA ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-07