PDF A-Z:    0-9   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
 

VYTAUTO DIDŢIOJO UNIVERSITETAS - LIETUVOS AKADEMINIų


 
... Document/File: vytauto-didiojo-universitetas-lietuvos-akademini.pdf, filesize: n/a. Filetype: pdf. Filename:
File source: docarchive.org


 
 

Related Files:

TURINYS - VILNIAUS UNIVERSITETAS

TURINYS - VILNIAUS UNIVERSITETAS

... 1 TURINYS 1. VILNIAUS UNIVERSITETAS: ISTORIJOS APVALGA 2 2. LIETUVA IKI UNIVERSITETO 6 3. 15791773 BAROKO EPOCHA ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-06-27
VILNIAUS UNIVERSITETAS - MEDICINOS FAKULTETAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS - MEDICINOS FAKULTETAS

... VILNIAUS UNIVERSITETAS PATVIRTINTA: MEDICINOS FAKULTETO TARYBOS POSDYJE 2005 M. LAPKRIIO MN. 8 D. PROTOKOLO NR. 3(503) VILNIAUS UNIVERSITETO ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-06-01
VILNIAUS UNIVERSITETAS - MEDICINOS FAKULTETAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS - MEDICINOS FAKULTETAS

... 1 VILNIAUS UNIVERSITETAS PATVIRTINTA: MEDICINOS FAKULTETO TARYBOS POSDYJE 2005 M. LAPKRIIO MN. 8 D. PROTOKOLO NR. 3(503) VILNIAUS UNIVERSITETO ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

... 1 IAULI UNIVERSITETAS SOCIALINI MOKSL FAKULTETAS EKONOMIKOS KATEDRA LINA KONIT, DOVIL MICEIKAIT EKONOMIKOS STUDIJ PROGRAMOS STUDENTS ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS - ESPARAMA.LT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS - ESPARAMA.LT

... KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS. MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA. MAISTO MOKSLAS IR SAUGA. SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS - STUDY INTERNATIONAL

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS - STUDY INTERNATIONAL

... JAN 7, 2008 ... KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS. KAUNAS UNIVERSITY OF MEDICINE. STUDY INTERNATIONAL, VSTRA HAMNGATAN 20, 411 17 GTEBORG. ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ORGANIZAVIMO TVARKOS I

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ORGANIZAVIMO TVARKOS I

... 1 PATVIRTINTA KTU SENATO 2013-07-04 NUTARIMU NR. V3-S-41 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS DSTYTOJ IR MOKSLO DARBUOTOJ ATESTAVIMO IR KONKURS PAREIGOMS EITI ... ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
ISSN 1392-3137 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS KLAIPËDAUNIVERSITY

ISSN 1392-3137 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS KLAIPËDAUNIVERSITY

... KLAIPDA, 2013 2013,2(63) SOCIALINIAI MOKSLAI SOCIALSCIENCES ISSN 1392-3137 KLAIPDOS UNIVERSITETAS KLAIPDAUNIVERSITY ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01
ŠIAULI Ų UNIVERSITETAS SOCIALINI Ų EKONOMIKOS KATEDRA

ŠIAULI Ų UNIVERSITETAS SOCIALINI Ų EKONOMIKOS KATEDRA

... IAULI UNIVERSITETAS SOCIALINI MOKSL FAKULTETAS EKONOMIKOS KATEDRA SIMONA ANDRUKAIT -KRASAUSKIEN VEIKLOS EKONOMINIO EFEKTYVUMO VERTINIMAS ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 2014-05-17
UNIVERSITETE SIūLOMA - KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

UNIVERSITETE SIūLOMA - KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

... BAKALAURO STUDIJų PROGRAMOS. 20142015. KAUNO TECHNOLOGIJOS. UNIVERSITETAS FIZINIAI MOKSLAI TECHNOLOGIJOS MOKSLAI SOCIALINIAI MOKSLAI HUMANITARINIAI. ...
  •   Filetype: PDF.     Date Shared: 1970-01-01